Прием

НАРЕДБА за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Варна

 https://dg.is-vn.bg/documents/naredba.pdf

Линк за кандидатстване в детските градини на територията на община Варна

https://dg.is-vn.bg/

За Контакти

ДГ 46 “ГОРСКА ПРИКАЗКА”

КВ.АСПАРУХОВО, УЛ.“ГЕОРГИ СТАМАТОВ“ 1
ГР.ВАРНА 9003

ТЕЛ/ФАКС: 052/370698
ел. поща: dg46_gorskaprikazka@abv.bg

Полезни връзки

Министерство на образованието и науката

Агенция за закрила на детето